PRACE PISEMNE || POMOCE NAUKOWE || TESTY


 
Zaloguj się!
Brak konta kliknij tutaj!


szukaj prac:

zobacz także:

 Testy
   • Egzaminy
   • Klauzury
   • Kolokwia
   • Pytania
   • Sprawdziany
   • Testy
 Subskrypcja
Newsletter Skryba.pl
e-mail:


 Sonda
 Po co się uczysz?

  bo muszę (112)
  nie wiem (18)
  bo chcę (44)
  bo lubię (14)
  dla jaj (30)
  dla wiedzy (81)

 

ID:166 Testy z przedmiotu Dydaktyka (dla studentów II roku pedagogiki społecznej) (2007-10-03 18:43:45, redakcja)
Przesłał: qayx, Instytucja: PWSZ Leszno, Przedmiot: Dydaktyka, Zawartość: dwa testy bez odpowiedzi,
Cena: 3,99 zł.

dla studentów II roku Pedagogiki Społecznej
czas na rozwiązanie testu 45 min

1. Dydaktyka to:
a. proces przekazywania wiedzy
b. nauka o formach i zasadach poprawnego myślenia
c. nauka o nauczaniu i uczeniu się, system uzasadniających twierdzeń, zależności i prawidłowości

2. Jakie 3 wielkie nurty składały się na rozwój Nowego Wychowania?
a. naturalizm, humanizm, altruizm
b. naturalizm, socjologizm, kulturalizm
c. humanizm, ekologizm, altruizm

3. Twórcą dydaktyki progresywnej jest:
a. Herbart
b. Rogers
c. Dewey

4. Wymień 3 sfery aktywności człowieka.
-
-
-

5. Styl nauczania polegający na współpracy gdzie nauczyciel bierze pod uwagę zainteresowania ucznia to:
a. styl liberalny
b. styl demokratyczny
c. styl terapeutyczny

6. Nauczanie programowane charakteryzuje :
a. popularne stosowanie ocen opisowych
b. realizacja programu bardziej efektywna niż nauczanie zbiorowe
c. podział uczniów na grupy słabsze i zdolniejsze

7. Podaj 3 sposoby diagnozowania uczniów zdolnych.
-
-
-

8. Cele kształcenia ogólnego to:
a. wdrażanie do samokształcenia i pracy nad sobą przez całe życie
b. kształtowanie postaw obywatelskich oraz przysposobienie młodego pokolenia do pracy...To jest tylko mały fragment tych testów!
Chcesz kupić całość? Masz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
GG 8254053nikt jeszcze nie głosował, ogladano 2046 razy

 
|  copyright SKRYBA.PL  |   hosting by: NetLook.PL  |

| KOMUNIKATY | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |