PRACE PISEMNE || POMOCE NAUKOWE || TESTY


 
Zaloguj się!
Brak konta kliknij tutaj!


szukaj prac:

zobacz także:

 Pomoce
   • Biografie
   • Cytaty
   • Definicje
   • Literatura
   • Metody
   • Opisy
   • Pojęcia
 Notatki
   • Dolnośląskie
   • Kujawsko-Pomorskie
   • Lubelskie
   • Lubuskie
   • Mazowieckie
   • Małopolskie
   • Opolskie
   • Podkarpackie
   • Podlaskie
   • Pomorskie
   • Warmińsko-Mazurskie
   • Wielkopolskie
   • Zachodnio-Pomorskie
   • Łódzkie
   • Śląskie
   • Świętokrzyskie
 Subskrypcja
Newsletter Skryba.pl
e-mail:


 Najlepsi użytkownicy
  1 ( pkt.)
  2 ( pkt.)
  3 ( pkt.)
  4 ( pkt.)
  5 ( pkt.)
  [więcej]
 Sonda
 Jakie jest twoje miesięczne kieszonkowe?

  brak (107)
  do 100 zł (67)
  100 zł - 200 zł (19)
  200 zł - 400 zł (3)
  400 zł - 600 zł (7)
  600 zł i więcej (31)

 

ID:146 Metody kosztorysowania i formuła kalkulacji ceny kosztorysowej. (2007-09-14 13:48:55, redakcja)

Metoda szczegółowa - klasyczna, oparta na analizie cen jednostkowych wszystkich składników, kalkulacyjnych kosztów (robocizna, materiały, praca sprzętu, koszty organizacyjne lub koszty ogólne) oraz normach technicznych. Metoda ta wymaga sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji. Podstawą sporządzenia jest KNR. Metodę tę stosujemy, gdy mamy do czynienia z robotami niejednorodnymi.

Ck = R + M + Kz + S + Kp + Z + Po

Ck - cena kosztorysowa określonego zakresu robót (wyodrębnionej w kosztorysie pozycji, wydzielonego elementu obiektu lub branżowego rodzaju robót.
R - koszty robocizny bezpośredniej R = suma (i * n* c)
M - koszty materiałów bezpośrednich M = suma (i * n* c)
Kz - koszty zakupu materiałów obejmujące także koszty transportu
S - koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi
Kp - koszty pośrednie [Kp = 65 - 80% (R + S)], powinny uwzględniać koszty urządzenia i zagospodarowania terenu.
Z - zysk kalkulacyjny [Z = 18 - 25% (R + S + Kp)]
Po - podatek (VAT)
n - normy jednostkowe (materiału, robocizny, sprzętu)
i - ilość robót
c - ceny jednostkowe (materiału, robocizny, sprzętu)

Kp = kp% (R + S)/100
Z = z%(R + M + Kz + S + Kp)/100 lub Z = z%(R + S + Kp)/100

Metoda uproszczona - opiera się na scalonych elementach robót budowlanych (element scalony skupia w sobie szereg jednorodnych prac o podobnym charakterze). Na rynku dostępne są opracowania zawierające ceny scalonych robót budowlanych bazujące na średnich krajowych cenach czynników produkcji (Bistyp, Wacetob).

Ck = Q * Ci + Po

Ck - cena danego elementu
Q - ilość robót
Cj - cena jednostkowa wykonania robót Cj= R + M + Kz + S + Kp + Z
Po - podatek (VAT)

Kosztorys - dokument określający cenę obiektu lub robót.

Kosztorys inwestorski - opracowywany przez inwestora lub na jego zlecenie przez uprawnioną jednostkę. Określa wartość robót oraz stanowi podstawę rozmów z wykonawcą i przeprowadzenia przetargu.

Kosztorys ofertowy - opracowywany przez wykonawcę, gdy przystępuje on do przetargu lub został zaproszony do złożenia oferty. Kosztorys ten określa wartość, za jaką wykonawca byłby skłonny podjąć się zamówienia.

Kosztorys dodatkowy - stanowi podstawę zmiany wynagrodzenia umownego, gdy w czasie realizacji zamówienia zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym. Warunkiem wykonania robót dodatkowych jest zgoda zamawiającego. Kosztorys sporządza wykonawca po zakończeniu robót.

Kosztorys powykonawczy - stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy po wykonaniu robót. Sporządza go wykonawca.Masz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
GG 8254053nikt jeszcze nie głosował, ogladano 2060 razy

 
|  copyright SKRYBA.PL  |   hosting by: NetLook.PL  |

| KOMUNIKATY | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |