PRACE PISEMNE || POMOCE NAUKOWE || TESTY


 
Zaloguj się!
Brak konta kliknij tutaj!


szukaj prac:

zobacz także:

 Pomoce
   • Biografie
   • Cytaty
   • Definicje
   • Literatura
   • Metody
   • Opisy
   • Pojęcia
 Notatki
   • Dolnośląskie
   • Kujawsko-Pomorskie
   • Lubelskie
   • Lubuskie
   • Mazowieckie
   • Małopolskie
   • Opolskie
   • Podkarpackie
   • Podlaskie
   • Pomorskie
   • Warmińsko-Mazurskie
   • Wielkopolskie
   • Zachodnio-Pomorskie
   • Łódzkie
   • Śląskie
   • Świętokrzyskie
 Subskrypcja
Newsletter Skryba.pl
e-mail:


 Najlepsi użytkownicy
  1 ( pkt.)
  2 ( pkt.)
  3 ( pkt.)
  4 ( pkt.)
  5 ( pkt.)
  [więcej]
 Sonda
 Twój wiek to:

  26 i więcej... (51)
  21 (21)
  20 (18)
  19 (90)
  22 (9)
  23 (10)
  24 (5)
  25 (10)

 

ID:113 Strategia w teorii zarządzania - trzy ciekawe definicje + komentarz (2006-03-20 02:13:06, qayx)
Wyraz strategia wywodzi się od greckiego słowa strategos i oznacza dowódcę, który prowadzi armię.

Strateg stał na czele armii, planował bitwy oraz tworzył koncepcje walki. W odniesieniu do działań gospodarczych termin strategia doczekał się bardzo wielu definicji.

K. Obłój definiuje strategię jako: „sposób, w jaki przedsiębiorstwo stosuje swoje obecnie istniejące i potencjalne siły, by sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu, realizując przy tym własne cele. Przedsiębiorstwo zmienia się wraz z otaczającym je otoczeniem. Zatem strategie przedsiębiorstwa muszą dopasowywać się do istniejącej sytuacji w otoczeniu. Przedsiębiorstwo może wykorzystywać swoje siły, aby wpływać tak na otoczenie, aby to kształtowało się jak najbardziej korzystnie dla przedsiębiorstwa. Przyjmując określoną strategię przedsiębiorstwo zakłada sposób, w jaki można wykorzystać drzemiące w nim siły, aby zrealizować określony cel.

J. Penc przyjmuje, że „Strategia to określona koncepcja systemowego działania (plan działań) polegająca na sformułowaniu zbioru długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w jego otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania (reguł działania, dyrektyw, algorytmów) zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia przedsiębiorstwu korzystnych warunków egzystencji i rozwoju." Ta skomplikowana definicja zawiera w sobie trzy podstawowe elementy budowy strategii:

1) formułowanie zbioru długookresowych celów,
2) określenie zasobów i środków niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych celów oraz skonfrontowanie ich z otoczeniem,
3) wytyczenie sposobów postępowania, takich aby gwarantowały optymalne rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów i środków zgromadzonych w przedsiębiorstwie.

Z definicji J. Penca wynika, że strategia to długofalowe formułowanie celów, które osiąga się przede wszystkim poprzez optymalizację zasobów, a także poprzez odpowiednią politykę względem otoczenia.

Z. Pierścionek, oprócz tradycyjnego ujęcia strategii, przedstawia bardziej funkcjonalne podejście. „W innym ujęciu strategia jest interpretowana jako zbiór określonych zasad postępowania zarządu firmy, stałych w pewnym okresie, których zastosowanie prowadzi do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa." W definicji tej również mowa jest o pewnym stałym celu firmy, którego osiąga się poprzez określone postępowanie zarządu, które to charakteryzuje się stałością. W formułowaniu strategii niezbędna jest jednomyślności i konsekwencja w postępowaniu. Strategia jest zbiorem określonych zasad stosowanych przez zarząd, czy menadżera firmy, które prowadza do osiągnięcia określonego celu.

Jak wynika z powyższego w teorii zarządzania nie ma jednej spójnej definicji strategii. Wszystkie przytoczone tu definicje wydaje się wiązać wspólny cel, a mianowicie przedsiębiorstwo dąży do pewnego określonego celu w długim okresie czasu. Temu celowi podporządkowuje swoje działania. Z uwagi na to, że działa w otoczeniu ciągle zmieniającym się samo musi także weryfikować swoje działania.

Źródło:

Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1995.
Penc J., Strategie zarządzania, AW "Placet", Warszawa 1995.
Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.Masz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
GG 8254053ocena : 5.5 ogladano 2656 razy

 
|  copyright SKRYBA.PL  |   hosting by: NetLook.PL  |

| KOMUNIKATY | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |