PRACE PISEMNE || POMOCE NAUKOWE || TESTY


 
Zaloguj się!
Brak konta kliknij tutaj!


szukaj prac:

zobacz także:

 Pomoce
   • Biografie
   • Cytaty
   • Definicje
   • Literatura
   • Metody
   • Opisy
   • Pojęcia
 Notatki
   • Dolnośląskie
   • Kujawsko-Pomorskie
   • Lubelskie
   • Lubuskie
   • Mazowieckie
   • Małopolskie
   • Opolskie
   • Podkarpackie
   • Podlaskie
   • Pomorskie
   • Warmińsko-Mazurskie
   • Wielkopolskie
   • Zachodnio-Pomorskie
   • Łódzkie
   • Śląskie
   • Świętokrzyskie
 Subskrypcja
Newsletter Skryba.pl
e-mail:


 Najlepsi użytkownicy
  1 ( pkt.)
  2 ( pkt.)
  3 ( pkt.)
  4 ( pkt.)
  5 ( pkt.)
  [więcej]
 Sonda
 Jakie jest twoje miesięczne kieszonkowe?

  brak (107)
  do 100 zł (67)
  100 zł - 200 zł (19)
  200 zł - 400 zł (3)
  400 zł - 600 zł (7)
  600 zł i więcej (31)

 

ID:151 Specyfika rynku nieruchomości. (2007-09-21 14:19:01, redakcja)
Rynek nieruchomości- to ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości i są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami.(miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, na którym dokonuje się transakcji zakupu i sprzedaży)

Nieruchomość - stanowi część powierzchni ziemi łącznie z elementami składowymi trwale z nią związanymi tworząc całość, oznaczona granicami i będąca przedmiotem odrębnych praw władania. Nieruchomość cechuje trwałość w miejscu i niewielka zmienność w czasie.
Rynek nieruchomości.
Towarem na rynku nieruchomości są prawa do nieruchomości. Przedmiotem obrotu jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo najmu, prawo dzierżawy itd. Podmioty gospodarcze działające na rynku nieruchomości to : inwestorzy, kredytodawcy, deweloperzy, maklerzy, obsługa techniczna rynku.
Cechy rynku nieruchomości:
Niejednolitość - wywołana uwarstwieniem popytu.- różnorodność rynków nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości:
- rynek nieruchomości mieszkaniowych, obejmujący domy jedno- i wielorodzinne oraz pojedyncze lokale mieszkalne.
- rynek nieruchomości komercyjnych, obejmujący budynki biurowe, sklepy, garaże, motele
- rynek nieruchomości przemysłowych, zawierający uzbrojenie terenu, budynki fabryczne, kopalnie, magazyny, hurtownie.
- rynek nieruchomości rolnych, do którego należą obszary lasu budulcowego, pastwiska, sady, grunty rolne.
- rynek nieruchomości specjalnego przeznaczenia, obejmujący cmentarze, kościoły, pola golfowe, parki.

wywołana zróżnicowanym zasięgiem przestrzennym-rozróżnienie:
- rynku lokalnego (o zasięgu do 20 km.- mieszkania i małe obiekty usługowe),
- rynku regionalnego (rynek obiektów administracyjnych, przemysłowych, handlowych),
- rynku krajowego (wielkie obiekty przemysłowe, handlowe, usługowe),
- rynku międzynarodowego (sieć hoteli, lotniska)

wywołana zróżnicowanym charakterem nabywanych praw- wyróżnienie:
- rynku lokat (inwestorzy nabywają nieruchomości)
- rynku najmu (właściciele wynajmują budynki najemcom).
wywołana zróżnicowaniem nieruchomości pod względem jakości- wystąpienie kryteriów jakościowych np. na rynku biurowców czy hoteli (liczba gwiazdek).

Niedoskonałość:
- stałość nieruchomości ( w miejscu i czasie)
- wrażliwość wartości nieruchomości na zmiany w otoczeniu
- powstawanie zachowań spekulacyjnych i monopolistycznych
- transakcje na rynku wymagają dysponowania dużym kapitałem finansowym-stąd względna rzadkość zawieranych transakcji
- brak racjonalności aktów kupna-sprzedaży (kupujący i sprzedający nie podejmują swoich decyzji tylko na podstawie ceny)
- brak informacji o rynku, niedoinformowanie uczestników transakcji
- stałość podaży nieruchomości w krótkim czasie
- różnorodność dóbr
- wpływ sposobu użytkowania na wartość zróżnicowany sposób finansowania transakcji na rynku nieruchomości (kredyt, weksel, źródła własne)

Mała elastyczność popytu i podaży - słaba reakcja popytu i podaży na zmiany ceny; współczynniki elastyczności są mniejsze od 1

Wymaga fachowej obsługi - konieczność uzyskania licencji.

Lokalny charakter rynku nieruchomości - potencjalny nabywca musi poznać każdą nieruchomość, osobiście oceniając jej zalety i wady.

Efektywność rynku na niskim poziomie - niewielkie zależności pomiędzy kolejnymi zmianami na rynku a wynikiem wyceny; cena nie odzwierciedla natychmiast w pełn9i informacji rynkowych.

Funkcje rynku nieruchomości:
- Funkcja wymiany
- Funkcja informacyjna
- Funkcja korygowania wykorzystania przestrzeniMasz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
GG 8254053nikt jeszcze nie głosował, ogladano 6313 razy

 
|  copyright SKRYBA.PL  |   hosting by: NetLook.PL  |

| KOMUNIKATY | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |