PRACE PISEMNE || POMOCE NAUKOWE || TESTY


 
Zaloguj się!
Brak konta kliknij tutaj!


szukaj prac:

zobacz także:

 Pomoce
   • Biografie
   • Cytaty
   • Definicje
   • Literatura
   • Metody
   • Opisy
   • Pojęcia
 Notatki
   • Dolnośląskie
   • Kujawsko-Pomorskie
   • Lubelskie
   • Lubuskie
   • Mazowieckie
   • Małopolskie
   • Opolskie
   • Podkarpackie
   • Podlaskie
   • Pomorskie
   • Warmińsko-Mazurskie
   • Wielkopolskie
   • Zachodnio-Pomorskie
   • Łódzkie
   • Śląskie
   • Świętokrzyskie
 Subskrypcja
Newsletter Skryba.pl
e-mail:


 Najlepsi użytkownicy
  1 ( pkt.)
  2 ( pkt.)
  3 ( pkt.)
  4 ( pkt.)
  5 ( pkt.)
  [więcej]
 Sonda
 Twój wiek to:

  26 i więcej... (51)
  21 (21)
  20 (18)
  19 (90)
  22 (9)
  23 (10)
  24 (5)
  25 (10)

 

ID:124 Pojęcia - Konkurencja doskonała, Monopol, Konkurencja monopolistyczan i Oligopol - definicje i założenia (2006-06-12 16:48:11, redakcja)
Konkurencja i monopol

Rodzaje konkurencji:
- Konkurencja doskonała
- Monopol pełny
- Konkurencja monopolistyczna
- Oligopol

Konkurencja doskonała to idealny stopień konkurencji. Cechami charakterystycznymi są:
- występowanie dużej liczby stosunkowo małych producentów, z których żaden nie ma możliwości wpływania na bieżącą cenę
- producenci sprzedają dobro homogeniczne (takie samo) - konsumenci są zorientowani w cenach, producent jest dla nich obojętny
- rynek jest w pełni dostępny, można go swobodnie opuszczać oraz wchodzić na niego
- duża liczba konsumentów, brak możliwości indywidualnego kształtowania ceny
- sytuacja pełnej informacji - brak barier informacyjnych.

Idea wolnego rynku – tym zagadnieniem zajmował się A. Smitha w 1776 roku. Warunki wolnej konkurencji - cena danego dobra jest jednolita, mechanizmy rynkowe doprowadzają do optymalnej alokacji zasobów (optimum Pareto - zasoby są optymalnie ulokowane, gdy nikt nie może zwiększyć swojej użyteczności, nie powodując pomniejszenia użyteczności innej osoby.) Konsumenci maksymalizują użyteczność dokonując alokacji dochodów tak, aby użyteczność każdej złotówki wydanej na każde z dóbr była identyczna.

Po stronie producenta - aby zmaksymalizować swój zysk w krótkim okresie, wybierze on poziom produkcji, przy którym jego koszt marginalny = cenie. Zatem na rynku doskonałej konkurencji przedsiębiorstwo będzie maksymalizować swój zysk zwiększając produkcję do momentu, gdy cena przewyższa marginalny koszt produkcji, lub gdy cena jest niższa od kosztu - zmniejszając produkcję.

Na rynku doskonale konkurencyjnym cena jest równa kosztowi marginalnemu każdego z działających w danej gałęzi przedsiębiorstw, a więc krzywa podaży całej gałęzi pokrywa się z krzywą kosztu marginalnego. W sytuacji zrównania się kosztów marginalnych wszystkich producentów mamy do czynienia z optymalnością produkcji (równowaga gospodarki).


Monopol - założenia:

- na rynku występuje jeden producent, który dysponuje pełną władzą rynkową i wpływa na cenę poprzez manipulowanie wielkością sprzedaży (podaży)
- wytwarza produkty jednorodne, dla których brak jest substytutów
- istnieją wysokie bariery wejścia na dany rynek
- monopolista posiada doskonałą informację o rynku (popycie i użyteczności).

Trzy podstawowe powody istnienia monopoli:
1. Korzyści skali – minimalizacja kosztów - monopol naturalny,
2. Kontrola rzadkich a istotnych zasobów,
3. Polityka władz publicznych.
Rynek monopolistyczny charakteryzuje się tym, że przychód marginalny jest niższy od ceny dobra oznacza to, że wielkość sprzedaży może rosnąć tylko wtedy, gdy maleje cena (analogicznie cena rośnie gdy sprzedaż spada).

Czysty monopolista ma za zadanie dokonać wyboru takiej kombinacji cenowo - ilościowej, która maksymalizuje zysk przedsiębiorstwa. Tak więc monopolista to cenodawca. Może sprzedać ten sam produkt różnym odbiorcom po innej cenie albo może stosować różne ceny na kolejne jednostki wyrobu sprzedawanego temu samemu odbiorcy -dyskryminacja cenowa.


konkurencja monopolistyczna - założenia:
- zróżnicowane produkty na rynku posiadające bliskie substytuty
- swoboda wchodzenia i opuszczania rynku
- wielu sprzedających i kupujących
- założenie doskonałej informacji o rynku.

W warunkach takiej konkurencji przedsiębiorstwo ma do czynienia z dwiema różnymi krzywymi popytu w zależności od tego, czy zmianie ceny produktów przedsiębiorstwa towarzyszą zmiany cen produktów konkurencji.

Jeśli przedsiębiorstwo podnosi cenę swoich produktów a konkurencja nie - wówczas spadek sprzedaży produktów przedsiębiorstwa jest większy - popyt spadnie ze względu na wzrost ceny, a także z racji zainteresowania dotychczasowych konsumentów produktami konkurencji.
Przedsiębiorstwo może wpływać na położenie krzywej popytu poprzez reklamę i zróżnicowanie produktów(konkurencja niecenowa).


Oligopol - założenia:
- jednorodne lub zróżnicowane produkty
- niewielka liczba sprzedawców i wielu kupujących (szczególny przypadek - duopol - dwóch producentów)
- dostęp do rynku ograniczony
- pełna informacja o rynku

Modele duopolu: Cournota, Edgewortha, Chamberlina

Modele oligopolu: model załamanej krzywej popytu Sweezy'ego,
model przywództwa cenowego przedsiębiorstwa dominującego,
model przywództwa cenowego przedsiębiorstwa o niskich kosztach

Najistotniejsza cecha rynku zdominowanego przez oligopol jest konkurencja niecenowa – różnicowanie produktu ze względu na jakość, markę, z uwzględnieniem reklamy.Masz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
GG 8254053ocena : 6 ogladano 10247 razy

 
|  copyright SKRYBA.PL  |   hosting by: NetLook.PL  |

| KOMUNIKATY | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |