PRACE PISEMNE || POMOCE NAUKOWE || TESTY


 
Zaloguj się!
Brak konta kliknij tutaj!


szukaj prac:

zobacz także:

 Kategorie
   • Antyk i Biblia
   • Historia
   • Marketing
   • Pedagogika
   • Pozytywizm
   • Prace Maturalne
   • Przekrojowe
   • Psychologia
   • Recenzje
   • Renesans
   • Romantyzm
   • Rzeczoznawstwo
   • Socjologia
   • Współczesność
   • XX lecie
   • Zarządzanie
 Subskrypcja
Newsletter Skryba.pl
e-mail:


 Sonda
 Jakie jest twoje miesięczne kieszonkowe?

  brak (107)
  do 100 zł (67)
  100 zł - 200 zł (19)
  200 zł - 400 zł (3)
  400 zł - 600 zł (7)
  600 zł i więcej (31)

 

ID:147 Omów przydadki, w których należy przeprowadzić kalkulacje indywidualnych nakładów rzeczowych. (2007-09-14 14:10:37, redakcja)
Autor: Anonim, Instytucja: Uczelnia wyższa, Liczba stron: 1

Omów przydadki, w których należy przeprowadzić kalkulacje indywidualnych nakładów rzeczowych.

Kalkulacja indywidualna ma miejsce wówczas gdy danej roboty nie ma w katalogu , to jednostkowe nakłady rzeczowe należy ustalić stosując indywidualną kalkulacje , zmiana jakiegokolwiek nakładu rzeczowego podanego w katalogach traktowana jest jako kalkulacja indywidualna i wymaga uzasadnienia celowości .
Metody przeprowadzania kalkulacji indywidualnych:
- metoda poprzez analogię polega na tym, że biorąc pod uwagę parametry techniczne kosztorysowanej roboty, jednostkę przedmiaru lub obmiaru oraz organizację i technologię wykonania , szukamy w katalogu podobnej roboty. Różnica pomiędzy robotą z katalogu a robotą kosztorysową pod względem wymienionych parametrów nie może różnić się więcej niż 10 % w stosunku do robocizny i sprzętu, 5 % dla materiału.
- metoda interpolacji lub ekstrapolacji. Interpolacja stosowana jest wówczas gdy nie możemy zastosować metody przez analogię. Jest to szukanie jednostkowych nakładów rzeczowych według przedziału. Ekstrapolacja to szukanie na zewnątrz przedziału, stosując ekstrapolacje musi być zachowany warunek, że parametr kosztorysowanej roboty może być maksymalnie 20 % mniejszy od dolnego przedziału lub 50 % przedziału górnego.
- metoda analizy indywidualnej stosowana jest gdy nie możemy zastosować jednej z wymienionych powyżej metod.

Jednostkowy nakład rzeczowy przyjmujemy w oparciu o:

- dla robocizny:
--branżowe i resortowe katalogi norm pracy
--zakładowe normy pracy
--analizy szczegółowe
- dla materiałów:
--katalog jednostkowych norm zużycia materiałów budowlanych
--zakładowe normy zużycia materiałów
--szczegółowe analizy - opracowanie normy zużycia
- dla sprzętu:
--harmonogram każdej jednostki sprzętowej
--analizy szczegółowe - opracowanie normy pracy sprzętu, przeprowadza się w ten sposób, że jego czas pracy jest ściśle powiązany z czasem pracy zespołu roboczego, który współpracuje z daną jednostką sprzętową

1. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować:

- nakłady określone w katalogach scalonych nakładów rzeczowych (KSNR) , wydawanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na podstawie odrębnych przepisów ,
- nakłady określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), wydawanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na podstawie odrębnych przepisów , w wypadku nie ustalenia nakładów w katalogach , o których mowa w pkt (a)
- metodę interpolacji i ekstrapolacji , przy wykorzystywaniu odpowiednich wielkości podanych w katalogach , o których mowa w pkt (a) i (b) w wypadku braku określenia w nich jednostkowych nakładów rzeczowych
- analizę indywidualną w wypadku niemożliwości ustalenia nakładów w oparciu o podstawy wymienione w pkt. (a) – (b).

2. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy:
- przyjmować wielkości ogłaszane kwartalnie w informatorach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa o średnich cenach czynników produkcji budowlanej , ustalanych na podstawie badań i analiz rynkowych ,
- korzystać z cenników producentów materiałów lub central handlowych oraz cenników usługodawców, baz sprzętowo-transportowych, z doliczeniem kosztów zakupu, według kalkulacji indywidualnej, w wypadku braku cen wymienionych w pkt. (a) informatorach.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1994 r.)Masz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
GG 8254053nikt jeszcze nie głosował, ogladano 1606 razy

 
|  copyright SKRYBA.PL  |   hosting by: NetLook.PL  |

| KOMUNIKATY | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |
     
stat4u