PRACE PISEMNE || POMOCE NAUKOWE || TESTY


 
Zaloguj się!
Brak konta kliknij tutaj!


szukaj prac:

zobacz także:

 Kategorie
   • Antyk i Biblia
   • Historia
   • Marketing
   • Pedagogika
   • Pozytywizm
   • Prace Maturalne
   • Przekrojowe
   • Psychologia
   • Recenzje
   • Renesans
   • Romantyzm
   • Rzeczoznawstwo
   • Socjologia
   • Współczesność
   • XX lecie
   • Zarządzanie
 Subskrypcja
Newsletter Skryba.pl
e-mail:


 Sonda
 Twój wiek to:

  26 i więcej... (51)
  21 (21)
  20 (18)
  19 (90)
  22 (9)
  23 (10)
  24 (5)
  25 (10)

 

ID:145 Kosztorysowanie a obliczenie wartości podejściem kosztowym. (2007-09-14 13:25:46, redakcja)
Autor: Anonim, Instytucja: Uczelnia wyższa, Liczba stron: 1

Kosztorysowanie a obliczenie wartości podejściem kosztowym.

KOSZTORYS – jest to dokument określający przewidywaną wartość robót budowlanych lub obiektów.

Wyróżniamy następujące rodzaje kosztorysów:
-- inwestorski:
dla jednostek budżetowych
dla pozostałych jednostek
-- ofertowy
-- dodatkowy
-- powykonawczy
-- przedmiar robót („kosztorys ślepy”)

Danymi wyjściowymi do kosztorysowania są uzgodnienia w formie protokołu między wykonawcą i zamawiającym. Dane techniczne, technologiczne oraz niezbędne do kalkulacji kosztorysowej, obejmujące ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych i podstawy cenowo – kosztowe.
Procedura określenia wartości w podejściu kosztowym polega na:
ustaleniu szacunkowego kosztu odtworzenia obiektu w stanie nowym poprzez przeprowadzeniu inwentaryzacji technicznej i obmiarowania przedmiotu wyceny. Sposób i szczegółowość przeprowadzonych obmiarów kalkulowanych robót budowlanych należy dostosować do zasad podanych w zbiorach normatywowych nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji ustalenie cen jednostkowych z obmiarowanych robót budowlanych w oparciu o publikacje cenowe wyspecjalizowanych w tym zakresie jednostek, np.:
- WACETOB, BISTYP, PROMIKS
- ustalenie wysokości kosztów robót budowlanych
- określenie szacunkowego kosztu dokumentacji i nadzoru inwestorskiego przy użyciu wskaźnika procentowego (WKB) w stosunku do kosztów odtworzenia robót budowlanych

KD = WKD * KB

KD – koszt dokumentacji
WKD – wskaźnik kosztu dokumentacji
KB – wartość obiektu w „stanie nowym”

Ustalenie wartości dla podejścia kosztowego polega na określeniu wysokości kosztów odtworzenia obiektów budowlanych w aktualnych lokalnych warunkach kształtowania się cen w budownictwie. Koszt odtworzenia obiektu wylicza się jako sumę kosztów robót budowlanych pomniejszonych o zużycie techniczne obiektu, zwiększone o koszty dokumentacji i nadzory inwestorskiego. Podejście kosztowe stosowane jest, gdy wymagają tego przepisy szczególne (zawieranie polisy ubezpieczeniowej, odszkodowania, itp.) lub, gdy przedmiotem wyceny są nieruchomości szczególnego przeznaczenia. Podejście kosztowe określające wartość bieżącą (WB) polega na ustaleniu wg aktualnych cen wartości obiektu w stanie nowym (WO) i pomniejsza jej wartość o zużycia (WZ) są następującej formuły:

WB = (WO – WZ) + WKD

WB – wartość obiektu
WO – wartość obiektu w stanie nowym
WZ – wartość zużycia technicznego
WKD – wartość kosztu dokumentacjiMasz jakiekolwiek pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem
GG 8254053nikt jeszcze nie głosował, ogladano 2221 razy

 
|  copyright SKRYBA.PL  |   hosting by: NetLook.PL  |

| KOMUNIKATY | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |
     
stat4u